แนะนำ Trello จัดการชีวิตดี๊ดีจนต้องบอกต่อ

แนะนำ Trello และยกตัวอย่างการใช้งาน แอพจัดการตารางเวลา และเก็บข้อมูลดีๆ ที่ควรมีติดเครื่อง ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะใช้ส่วนตัว หรือสำหรับองค์กร