หนังสือควรมีกี่หน้า เพื่อการใช้กระดาษที่คุ้มค่าที่สุด

ปกติแล้ว การพิมพ์หนังสือ 1 เล่ม จะไม่ได้พิมพ์แบบที่เครื่องปริ้นท์ธรรมดาปริ้นท์กัน เพราะการส่งไฟล์ไปเข้าโรงพิมพ์ จะเป็นการพิมพ์ด้วยการใส่กระดาษแผ่นใหญ่ๆ ลงไปในแท่นพิมพ์ในคราวเดียว ดังนั้น หากมีจำนวนหน้าที่ไม่พอดี อาจทำให้เราใช้กระดาษไม่คุ้มค่าก็เป็นได้ ยิ่้งสั่งพิมพ์เยอะๆ ระบบ offset ยิ่งต้องมีจำนวนหน้าที่พอดี เพื่อให้ใช้เพลตได้อย่างคุ้มค่า ^_^