อยากมีหนังสือเป็นของตัวเอง ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง ?

รวบรวม 4 ขั้นตอนการส่งต้นฉบับงานเขียนจากนักเขียนและบก. เพื่อการทำงานที่เป็นระบบ งานออกมาไว ทุกฝ่าย Happy ไม่ต้องเสียเวลาแก้เยอะ