แนะนำซีรีส์ The 100

มนุษยชาติสละพื้นโลกขึ้นไปอยู่บนสถานีอวกาศ เพราะเหตุการณ์การระเบิดของนิวเคลียร์ ทำให้สารกัมมันตรังสีรั่วไหล จนพื้นโลกคือที่ๆ เราไม่อาจอยู่ได้อีกต่อไป

มนุษย์อาศัยอยู่บนยานอาร์คร่วม 3 ชั่วคน

แต่ทว่า อากาศเป็นสิ่งจำเป็นและเริ่มจะไม่พอเอาเสียแล้ว

กลุ่มผู้นำบนยานอาร์ค จึงต้องส่งนักโทษ 100 คนลงมาบนพื้นโลก เพื่อให้พวกเขาเป็นตัวเปิดทางว่า โลกนั้นอยู่ได้แล้วหรือยัง