จัดระเบียบข้อมูลในเว็บด้วย Custom Post & Custom Type

แนะนำปลั๊กอินสองตัวที่ใช้ร่วมกัน สำหรับแต่ง post ให้กลายเป็นประเภทที่เราต้องการ กับอีกอันตกแต่ง post ให้มี field ที่เราต้องการ